Dr. Sədaqət Tağıyeva

Dr. S�daq�t Ta�ıyeva

Dr. S�daq�t Ta�ıyeva

Do�um yeri v� tarixi: Masallı rayonu, Boradıgax k�ndi, 1980
Xarici dil: Rus, İngilis
T�hsil v� i� t�crüb�si:
1997-2002 : Az�rbaycan Tibb Universiteti
2002-2008 : Sumqayıt �., 2 ��-li stomatoloji poliklinika – H�kim stomatoloq
2008-2015 : Sumqayıt �., AQS dental center – H�kim stomatoloq

2016-bu gün� kimi : X�st� v� satı� müavini
Pe�� v� maraq sah�l�ri: Pedodontiya (U�aq stomatologiyası),Ortodontiya
Üzvü oldu�u d�rn�kl�r:
2009-bu gün� kimi : APOC (Az�rbaycan Pe�akar Ortodontlar C�miyy�ti)
Seminarlar:
   2009-bu gün� kimi : APOC-un (Az�rbaycan Pe�akar Ortodontlar C�miyy�ti) h�r ay keçiril�n kurs ve seminarları

XOŞBƏXT XƏSTƏLƏR

70000

XO�B�XT X�ST�L�R
XİDMƏTİNİZDƏYİK

XİDM�TİNİZD�YİK