Müt�x�ssisl�rimizl� tanı� olun

Dr. Sədaqət Tağıyeva
Dr. S�daq�t Ta�ıyeva

Stomatoloq-Ortodont

�traflı M�lumat
Dr.  Şahin Tağıyev
Dr. �ahin Ta�ıyev

Stomatoloq - İmplantoloq

Dr. Rəna Qəmbərova
Dr. R�na Q�mb�rova

Stomatoloq-Ortoped

�traflı M�lumat
Dr. Sara Abdullayeva
Dr. Sara Abdullayeva

Stomatoloq-Pedodont

�traflı M�lumat
Dr. Səfxan Ömərov
Dr. S�fxan �m�rov

Stomatoloq-Terapevt

Dr. Nuranə Mirzəyeva
Dr. Nuran� Mirz�yeva

Stomatoloq-Terapevt

�traflı M�lumat
Dr. Elçin Talıbov
Dr. Elçin Talıbov

H�kim-Laborant

�traflı M�lumat
Dr. Ülkər Hümbətova
Dr. �lk�r Hümb�tova

H�kim - Lazeroloq

XOŞBƏXT XƏSTƏLƏR

70000

XO�B�XT X�ST�L�R
XİDMƏTİNİZDƏYİK

XİDM�TİNİZD�YİK