Ortodontiya

Ortodontiya - stomatologiyanın bir sahəsi olaraq, üz-çənə və dişlərin patologiyalarının yaranma və inkişaf qanuna uyğunluqlarını öyrənir, normal estedika və funksiyanın əldə olunmasına istiqamətlənmiş müalicə və bərpa tədbirlərinin təkmilləşməsi ilə məşqul olur.

Ortodontik qüsurların yaranma səbəbləri bunlardır:

  1. Genetik faktorlar
  2. Anadan gəlmə defektlər (dodaq-damaq yarığı)
  3. Bəd vərdişlər (baş barmağını əmmək, əmzikdən uzun müddət istifadə etmək)
  4. Süd dişlərinin vaxtından əvvəl itirmək
  5. Travma


   Ortodontik qüsurlar nə üçün müalicə olunmalıdır?

  1. Effektiv çeynəməni və nitqi əldə etmək üçün
  2. Sağlam diş və damaq əldə etmək üçün
  3. Damaq xəstəliklərinin və kariesə həssaslığı artırmaq üçün
  4. Müxtəlif disfunksiyaların qarşısını almaq üçün